Rimping Village-Boutique hotel in Chiang Mai Thailand
Rimping Village-Boutique hotel in Chiang Mai Thailand
Rimping Village-Boutique hotel in Chiang Mai Thailand
Rimping Village-Boutique hotel in Chiang Mai Thailand

ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จองล่วงหน้า

 • ประหยัดถึง 15% เมื่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 • รวมอาหารเช้า
 • ฟรีของว่างยามบ่ายระหว่างเวลา 13:00 – 15:00
 • สามารถยกเลิกการจองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 7 วันก่อนเข้าพัก มิฉะนั้นจะเรียกเก็บ 50% ของราคารวมทั้งหมด
เราเที่ยวด้วยกัน

offer

เงื่อนไขการชำระเงินโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของโรงแรมริมปิงวิลเลจ

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าที่พัก 40% ของราคาห้องพักต่อคืน ทั้งนี้รัฐบาลช่วยจ่ายค่าห้องพักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
 • โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” นี้จำกัดสิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์สำรองห้องพักได้ไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน ต่อ 1 สิทธิ์
 • เมื่อทำการสำรองห้องพักแล้วไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้
 • ผู้เข้าพักจะต้องชำระเงิน 60% ของราคาห้องพักทั้งหมดทันทีเมื่อมีการสำรองห้องพัก
 • หากมีการยกเลิกก่อนวันเข้าพัก ผู้เข้าพักไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่เข้าเช็คอิน ผู้เข้าพักไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ราคานี้รวมอาหารเช้า ขนมว่างยามบ่าย