Rimping Village-Boutique hotel in Chiang Mai Thailand
Rimping Village-Boutique hotel in Chiang Mai Thailand
Rimping Village-Boutique hotel in Chiang Mai Thailand
Rimping Village-Boutique hotel in Chiang Mai Thailand

ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

จองล่วงหน้า

 • ประหยัดถึง 15% เมื่อจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 • รวมอาหารเช้า
 • ฟรีของว่างยามบ่ายระหว่างเวลา 14:00 – 16:00
 • บริการรับส่งระว่างสนามบิน, สถานีรถไฟ, สถานีขนส่ง (ระหว่างเวลา 08:00 – 22:00)
 • สามารถยกเลิกการจองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 7 วันก่อนเข้าพัก มิฉะนั้นจะเรียกเก็บ 50% ของราคารวมทั้งหมด
เราเที่ยวด้วยกัน

offer

เงื่อนไขการชำระเงินโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ของโรงแรมริมปิงวิลเลจ

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าที่พัก 40% ของราคาห้องพักต่อคืน ทั้งนี้รัฐบาลช่วยจ่ายค่าห้องพักสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน
 • โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” นี้จำกัดสิทธิ์ให้ใช้สิทธิ์สำรองห้องพักได้ไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน ต่อ 1 สิทธิ์
 • เมื่อทำการสำรองห้องพักแล้วไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้
 • ผู้เข้าพักจะต้องชำระเงิน 60% ของราคาห้องพักทั้งหมดทันทีเมื่อมีการสำรองห้องพัก
 • หากมีการยกเลิกก่อนวันเข้าพัก ผู้เข้าพักไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ในกรณีที่ผู้เข้าพักไม่เข้าเช็คอิน ผู้เข้าพักไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • ราคานี้รวมอาหารเช้า ขนมว่างยามบ่าย และรวมรับส่งสนามบิน รถไฟ หรือสถานีขนส่งเชียงใหม่ ( ระหว่างช่วงเวลา 8.00 น. – 22.00 น. )
 • โปรโมชั่นนี้สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่เดือน 18 กรกฎาคม ถึง 31 มกราคม 2564